+ Yorum Gönder
Mumine.com ile Misafir Soru - Cevapları Forumundan Namazdan sonra okunacak dualar ve tesbihler Hakkında Kısa Bilgi.
 1. Misafir


  Namazdan sonra okunacak dualar ve tesbihler 2. Ayris Zelal
  Super Moderator
  Reklam
  Namazdan sonra okunacak dua lar ve anlamları

  Türkçe Okunuşu: “Allahümme entesselâmü ve minkesselâmü tebarekte ya zelcelâli vel ikram”

  Türkçe Meali: “Ey Allah’ım! Gerçek barış ve selamet Sensin. Gerçek barış ve emniyet de ancak Senden elde edilebilir. Ey yücelik ve gerçek şan ve kerem sahibi Allah’ım! Sen gerçekten bütün bereketlerin sahibisin.”[1]

  Türkçe okunuşu: “Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerîke lehü; lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir.”

  Türkçe Meali: Allah’tan başka ibadet edilmeye lâyık olan yoktur. O, tekdir. Onun ortağı yoktur. Mülk (yani gerçek hükümranlık) O’nun elindedir. Hamd bile ancak O’na mahsustur. O’nun herşeye gereğince gücü yeter.

  Türkçe Okunuşu: “Allahümme lâ mania lima a’teyte ve lâ muğtiye bina manağte ve la yenfeu zelceddi minkelceddü”

  Türkçe Meali: “Ey Allah’ım! Senin verdiğini hiçbir kimse durduramaz ve Senin engellediğini hiçbir kimse veremez. Senin yüceliğine karşı hiçbir yücenin yüceliği kendisine bir fayda kazandırmaz.”

  Türkçe Okunuşu: “Allahümme e’inni alâ zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetike.”

  Türkçe Meali: “Ey Allah’ım! Bana yardım eyle ki Senin zikrini tam olarak yapabileyim ve Sana tam olarak şükranlarımı beyan edebileyim ve ibadetini de en güzel bir şekilde yerine getirebileyim.”

  Türkçe Okunuşu: “Sübhane Rabbike Rabbil izzeti ‘amma yesıfün ve selamün alel mürselin velhamdü lillahi Rabbil âlemin.”

  Türkçe Meali: Yüceliğe sahip olan Rabbin, Kendisi aleyhinde ileri sürdükleri suçlamalardan uzak ve yücedir. Bütün resullere selam olsun. Gerçek hamd, bütün cihanların Rabbi olan Allah’a mahsustur.

  [1] Sahih-i Muslim; Kitab-ül Mesacid; Babü İstihbabizzikri bâdesselati


+ Yorum Gönder
islami Siteler Forum Alev